HOME CV RESEARCH FOR STUDENTS (in Slovak)

 Učebné texty:
        1. Deliteľnosť
        2. Euklidov algoritmus a rozklady
        3. Kongruencie
        4. Polia
        5. Sústavy lin.rovníc
        6. Permutácie a determinanty
        7. SLR s parametrom
        8. Determinanty nxn
        1. Usporiadané množiny
        2. Definícia zväzov
        3. Distributívnosť, modulárnosť, komplementy
        4. Birkhoffova dualita
        5. Úplnosť
        6. Súčiny, podzväzy, kongruencie
        7. Algebraické zväzy, voľné súčiny  Prezentácie: